بسته پشتیبانی همراه

قیمت:170,000 تومان ماهانه
 • بروز رسانی هسته ورد پرس، قالب و افزونه ها
 • انجام تنظیمات مربوط به قالب
 • انجام تنظیمات مربوط به پلاگین
 • مسدود ساز کامنت های اسپم
 • پاکسازی سایت از فایل های مخرب
 • رفع خطاهای رایج وردپرس
 • کانفیگ امنیتی سایت
 • بهینه سازی تصاویر سایت

بسته پشتیبانی همیار

قیمت:220,000 تومان ماهانه
 • بروز رسانی هسته ورد پرس، قالب و افزونه ها
 • انجام تنظیمات مربوط به قالب
 • انجام تنظیمات مربوط به پلاگین
 • مسدود ساز کامنت های اسپم
 • پاکسازی سایت از فایل های مخرب
 • رفع خطاهای رایج وردپرس
 • کانفیگ امنیتی سایت
 • بهینه سازی تصاویر سایت
 • افزایش سرعت سایت

پکیج 3

قیمت:320,000 ماهانه تومان
 • بروز رسانی هسته ورد پرس، قالب و افزونه ها
 • انجام تنظیمات مربوط به قالب
 • انجام تنظیمات مربوط به پلاگین
 • مسدود ساز کامنت های اسپم
 • پاکسازی سایت از فایل های مخرب
 • رفع خطاهای رایج وردپرس
 • کانفیگ امنیتی سایت
 • بهینه سازی تصاویر سایت
 • افزایش سرعت سایت